Lymfatický systém

Lymfatický systém tvoří cévy, které se nepřímo účastní krevního oběhu. Z krevního oběhu z tenkostěnných krevních kapilár, které tvoří přechod mezi tepnami a žilami, prosakují do tkání některé látky. Zabránit hromadění těchto látek v tkáních má za úkol mízní (lymfatický) systém, který tyto bílkoviny, tuky, soli, odumřelé buňky, baktérie - látky, jimž se také říká lymfa nebo míza, sbírá a odvádí zpět do žil.

Součástí lymfatického systému jsou i uzliny, které plní funkci filtrů a tvoří přechod mezi povrchovým a hloubkovým lymfatickým systémem.

Za normálních okolností protéká lymfatickým systémem denně zhruba 4 litry tekutin. Pokud dojde k poškození lymfatických cév úrazem, operací, infekcí, apod., nemá potom lymfa kudy proudit a hromadí se v podkoží za vzniku otoků (edémů).