Optimální tepová frekvence

Optimální tepová frekvence pro Body-Space

% MTF

Zdravotní přínosy

Do 20 let

Tepů/min.

20 - 30 let

Tepů/min.

30 - 40 let

Tepů/min.

40 - 50 let

Tepů/min.

Nad 50 let

Tepů/min.

50 - 60

Regenerace, relaxace

100 - 120

98 - 117

93 - 111

88 - 105

83 - 99

60 - 70

Regulace hmotnosti

120 - 140

117 - 137

111 - 130

105 - 123

99 - 116

70 - 80

Zlepšení kondice

140 - 160

137 - 156

130 - 148

123 - 140

116 - 132

80 - 90

Rozvoj dynamiky

160 - 180

156 - 176

148 - 167

140 - 158

132 - 149

90 - 100

Intervaly

180 - 200

176 - 195

167 - 185

158 - 175

149 - 165

Optimální TF pro Body-Space

110 - 150

107 - 146

102 - 139

96 - 134

91 - 131

 

Maximální tepová frekvence (MFT) = 220 - věk cvičence (někteří autoři uvádí u trénovaných osob věk x 0,7)

50% - 60 %, 60 % - 70 % = ZDRAVOTNí ZÓNA

50 % - 60 % = Zvýšení sebevědomí, odbourávání stresu, zahřívání, strečink, rehabilitace

60 % - 70 % = Aktivace metabolismu tuků, základní kardiovaskulární trénink

60 % - 70 %, 70 % - 80 %, 80 % - 90 % = FITNESS ZÓNA

60 % - 70 % = Aktivace metabolismu tuků, základní kardiovaskulární trénink

70 % - 80 % = Zvýšení aerobní kapacity, optimální kardiovaskulární trénink

70 % - 80 %, 80 % - 90 %, 90 % - 100 % = VýKONNOSTNí ZÓNA

70 % - 80 % = Zvýšení aerobní kapacity, optimální kardiovaskulární trénink

80 % - 90 % = Zvýšení anaerobní kapacity, dynamický trénink

90 % - 100 % = Zvýšení laktátové tolerance, trénování rychlosti